Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Profile - Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:40 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Plan zamówień publicznych 2019" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:39 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie ferii zimowych 2019 r." zmieniono dnia: 2021-10-04 12:38 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:38 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usług rekr. świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiąg. wieku szkol. zamiesz. na terenie Dąbrowy Górn, w okresie wakacji letnich 2018r" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:34 przez: csir@nowybip.pl
 • Strona : "Rekrutacja" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:02 przez: csir@nowybip.pl
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:02 przez: csir@nowybip.pl
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:02 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wynajem powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III (2018)" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:01 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wynajem powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III (2017) 2" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:00 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wynajem powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III (2017)" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:00 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego II" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:59 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży kamizelek asekuracyjnych" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:54 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : " Nabór osób posiadających kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy Mini Survivalu pn.: ,,C.S.I.R. – Misja Specjalna" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:53 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Nabór osób posiadających kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika Mini Survivalu pn.: ,,C.S.I.R. – Misja Specjalna”" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:52 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wynajem powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III (2016)" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:51 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:50 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wynajem powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III (2015)" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:49 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wynajem powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:48 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majatku CSiR" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:47 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majatku CSiR" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:46 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży wybranych składników majątku ruchomego (telefony II)" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:45 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ogłoszenie o sprzedaży wybranych składników majątku ruchomego (telefony II)" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:45 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Dzierżawa kortów tenisowych przy ul. Tysiąclecia 21A w Dąbrowie Górniczej (trzeci konkurs)" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:44 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych." zmieniono dnia: 2021-10-04 11:11 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : " Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. BHP 1/4 etatu" zmieniono dnia: 2021-10-04 11:10 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów i Wsparcia Interwencyjnego." zmieniono dnia: 2021-10-04 11:10 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Zespołu Stadionów." zmieniono dnia: 2021-10-04 11:09 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych." zmieniono dnia: 2021-10-04 11:09 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko: St. Referent w dziale kadr, płac i organizacji." zmieniono dnia: 2021-10-04 11:09 przez: csir@nowybip.pl