Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Profile - Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przed osiągnięciem wieku szkol. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie ferii zimowych 2018r" stworzono dnia: 2021-11-23 23:39 przez: Grzegorz Michalik
 • Artykuł : "Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przed osiągnięciem wieku szkol. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie ferii zimowych 2018r" stworzono dnia: 2021-11-23 23:36 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2021-11-23 23:32 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-11-23 23:13 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-11-23 23:09 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-11-23 23:09 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-10 10:35 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-10 10:34 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-10 10:27 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-10 10:26 przez: Grzegorz Michalik
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-08 12:12 przez: nick
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-08 12:02 przez: nick
 • Artykuł : "Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Góniczej ogłasza nabór na stanowisko: St. referent ds. administracyjnych." zmieniono dnia: 2021-11-08 11:36 przez: nick
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2021-11-08 11:32 przez: nick
 • Strona : "Redakcja BIP" zmieniono dnia: 2021-11-03 14:09 przez: csir@nowybip.pl
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-03 14:07 przez: csir@nowybip.pl
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2021-11-03 14:07 przez: csir@nowybip.pl
 • Strona : "Redakcja BIP" zmieniono dnia: 2021-11-03 14:06 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2021r" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:49 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich oraz dzieci przed osiągn. wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:48 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : ""Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w ramach zadania p.n.: Modernizacja sieci hydrantowej w Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej"" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:46 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodz. ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągn. wieku szk. zamieszk.na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2020 r" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:46 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:45 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Plan zamówień publicznych na 2020 r." zmieniono dnia: 2021-10-04 12:44 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągn. wieku szk. zamieszk.na terenie Dąbrowy Górn., w okresie ferii zimowych 2020 r" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:43 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:42 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2019 r" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:41 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:40 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Plan zamówień publicznych 2019" zmieniono dnia: 2021-10-04 12:39 przez: csir@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie ferii zimowych 2019 r." zmieniono dnia: 2021-10-04 12:38 przez: csir@nowybip.pl