Rejestr zmianRejestr zmian w dokumencie:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Remont parkietu w Hali Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej - ZP04/CSiR/10 (II postępowanie) 2010-07-14 11:48:40 Grzegorz Michalik


Rejestr zmian w załącznikach:

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika 2010-08-03 14:26:48 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika 2010-07-14 13:21:35 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika 2010-07-14 12:47:55 Grzegorz Michalik
Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część szczegółowa Dodanie załącznika 2010-07-14 11:56:19 Grzegorz Michalik
Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna Dodanie załącznika 2010-07-14 11:55:17 Grzegorz Michalik
Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - strona tytułowa Dodanie załącznika 2010-07-14 11:54:33 Grzegorz Michalik
Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opracowanie projektowe Dodanie załącznika 2010-07-14 11:52:12 Grzegorz Michalik
Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przedmiar robót Dodanie załącznika 2010-07-14 11:51:26 Grzegorz Michalik
Wykonanie: NotaPress