Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:56:05 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. BHP 1/4 etatu Dodał dokument 2021-07-28 09:55:16 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:53:44 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów i Wsparcia Interwencyjnego. Dodał dokument 2021-07-28 09:53:16 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Ukrył załącznik 2021-07-28 09:49:12 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:49:07 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:48:58 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Zespołu Stadionów. Dodał dokument 2021-07-28 09:47:00 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:44:26 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych. Dodał dokument 2021-07-28 09:43:58 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: St. Referent w dziale kadr, płac i organizacji. Zmienił zawartość dokumentu 2021-07-28 09:42:31 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:39:19 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: St. Referent w dziale kadr i płac-bip csir Dodał dokument 2021-07-28 09:38:54 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie. [Dokument] Dodanie załącznika 2021-07-28 09:36:09 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. Sportu i Organizacji Imprez Dodał dokument 2021-07-28 09:34:49 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o wyniku postępowania [Dokument] Dodanie załącznika 2021-06-22 13:18:14 Grzegorz Michalik
Informacje udostępniane po otwarciu ofert (art. 222 ust. 5 PZP) [Dokument] Dodanie załącznika 2021-06-10 10:12:12 Grzegorz Michalik
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2021-06-10 09:19:43 Grzegorz Michalik
załącznik nr 4 do SWZ [Dokument] Dodanie załącznika 2021-06-01 15:05:28 Grzegorz Michalik
SWZ [Dokument] Dodanie załącznika 2021-06-01 15:00:07 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu [Dokument] Dodanie załącznika 2021-06-01 14:59:44 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2021r Dodał dokument 2021-06-01 14:59:00 Grzegorz Michalik
Informacja o wynikach naboru [Dokument] Dodanie załącznika 2021-05-19 08:18:46 Grzegorz Michalik
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania niezbędne [Dokument] Dodanie załącznika 2021-05-11 14:24:13 Grzegorz Michalik
Klauzula informacyjna [Dokument] Dodanie załącznika 2021-04-26 15:21:32 Grzegorz Michalik
Kwestionariusz i oświadczenie [Dokument] Dodanie załącznika 2021-04-26 15:21:10 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie [Dokument] Dodanie załącznika 2021-04-26 15:20:34 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych Dodał dokument 2021-04-26 15:17:37 Grzegorz Michalik
Informacja o wynikach naboru [Dokument] Dodanie załącznika 2021-03-09 08:58:39 Grzegorz Michalik
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania niezbędne [Dokument] Dodanie załącznika 2021-03-09 08:58:17 Grzegorz Michalik
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 559
Ostatnio modyfikowany dokument: Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. BHP 1/4 etatu
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2021-07-28 09:55:16

Ilość wyświetleń strony:
Wykonanie: NotaPress