Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Wykonanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną szaf systemu DSO przyłączem trójfazowym o mocy 15kW wraz z wykonaniem przedmiotowego przyłącza
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 505 2015-06-18 12:51:20
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 461 2015-06-18 13:00:36
.docx załączniki do SIWZ w formacie WORD 703 2015-06-18 13:04:36
.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2) 583 2015-07-07 15:20:53

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2015-06-18 12:27:53
Ilość wyświetleń dokumentu: 1425
Rejestr zmian: Wykonanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną szaf systemu DSO przyłączem trójfazowym o mocy 15kW wraz z wykonaniem przedmiotowego przyłącza

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress