Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla Hali Widowiskowo - Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 596 2015-02-26 11:45:01
.pdf Projekt wykonawczy - opis (zał. nr 8 do SIWZ) 900 2015-02-26 13:00:18
.pdf Projekt wykonawczy - rys. schemat blokowy 500 2015-02-26 13:02:12
.pdf Projekt wykonawczy - rys. poziom -7,9 i -3,6 548 2015-02-26 13:03:09
.pdf Projekt wykonawczy - rys. poziom -3,6 478 2015-02-26 13:03:51
.pdf Projekt wykonawczy - rys. poziom 0,0 529 2015-02-26 13:04:25
.pdf Projekt wykonawczy - rys. poziom +3,5 473 2015-02-26 13:05:01
.pdf Projekt wykonawczy - rys. poziom +7 527 2015-02-26 13:05:45
.pdf Projekt wykonawczy - rys. poziom +12 534 2015-02-26 13:06:14
.pdf Przedmiar robót (zał. nr 9 do SIWZ) 914 2015-02-26 13:07:57
.pdf STWiORB (zał. nr 10 do SIWZ) 968 2015-02-26 13:09:55
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 540 2015-02-26 13:12:35
.docx załączniki do SIWZ w formacie WORD 746 2015-02-26 13:17:00
.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 676 2015-03-23 15:07:51

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2015-02-26 11:26:06
Ilość wyświetleń dokumentu: 1712
Rejestr zmian: Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla Hali Widowiskowo - Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress