Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Remont parkietu w Hali Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Zał. nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Opracowanie projektowe. 754 2010-06-15 13:06:43
.pdf Zał. nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Przedmiar robót. 982 2010-06-15 13:07:45
.pdf Zał. nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - strona tytułowa. 691 2010-06-15 13:08:54
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 819 2010-06-15 14:37:50
.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 857 2010-06-15 14:39:51
.pdf Zał. nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne. 1237 2010-06-15 14:49:57
.pdf Zał. nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część szczegółowa. 888 2010-06-15 14:51:15
.pdf Odpowiedzi na zapytania wykonawców 860 2010-06-23 13:50:33
.pdf Informacja o unieważnieniu postępowania 885 2010-07-08 15:05:39

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2010-06-15 13:01:48
Ilość wyświetleń dokumentu: 2312
Rejestr zmian: Remont parkietu w Hali Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress