Rejestr zmianTytuł Operacja Data wykonania Autor
Informacja o wynikach naboru [Dokument] Dodanie załącznika 2019-07-30 14:34:10 Dagmara Dratwińska - Dziak
Informacja o ynikach naboru [Dokument] Ukrył załącznik 2019-07-30 14:33:30 Dagmara Dratwińska - Dziak
Informacja o ynikach naboru [Dokument] Dodanie załącznika 2019-07-30 14:31:59 Dagmara Dratwińska - Dziak
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania niezbędne [Dokument] Dodanie załącznika 2019-07-15 15:07:04 Grzegorz Michalik
Informacja o udzieleniu zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-19 13:55:05 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-13 14:40:29 Grzegorz Michalik
Klauzula informacyjna [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-11 12:47:33 Grzegorz Michalik
Kwestionariusz i oświadczenie (word) [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-11 12:46:44 Grzegorz Michalik
Kwestionariusz i oświadczenie [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-11 12:46:09 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o konkursie [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-11 12:45:30 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Starszy referent ds. finansowych Ukrył dokument 2019-06-11 12:41:38 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Starszy referent ds. finansowych Dodał dokument 2019-06-11 12:41:22 Grzegorz Michalik
Nabór na wolne stanowisko: Starszy referent ds. finansowych Dodał dokument 2019-06-11 12:40:07 Grzegorz Michalik
zał. nr 1 - formularz ofertowy WORD [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-10 12:10:34 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-10 12:05:38 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2019 r Zmienił zawartość dokumentu 2019-06-10 12:04:45 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnic 2019 r. Dodał dokument 2019-06-10 12:03:43 Grzegorz Michalik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Dokument] Dodanie załącznika 2019-06-04 14:03:40 Grzegorz Michalik
Informacja z otwarcia ofert [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-24 12:38:45 Grzegorz Michalik
Informacja z otwarcia ofert [Dokument] Ukrył załącznik 2019-05-24 12:35:55 Grzegorz Michalik
Informacja z otwarcia ofert [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-24 10:59:09 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Ukrył załącznik 2019-05-16 14:20:58 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 14:20:37 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 13:09:14 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 13:08:54 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Ukrył załącznik 2019-05-16 13:06:42 Grzegorz Michalik
zał. nr 2 do zał. nr 6 - mapa lokalizacyjna [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 12:14:09 Grzegorz Michalik
zał. nr 1 do zał. nr 6 - mapa lokalizacyjna [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 12:06:07 Grzegorz Michalik
załączniki nr 1-4 do SIWZ - WORD [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 11:56:31 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2019-05-16 11:55:44 Grzegorz Michalik
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 420
Ostatnio modyfikowany dokument: Nabór na wolne stanowisko: Starszy referent ds. finansowych
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2019-06-11 12:41:22

Ilość wyświetleń strony:
Wykonanie: NotaPress