Zamówienia publiczne

Lista dokumentó dostępnych w wybranej kategorii:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2019 r 2019-06-10 12:04:45 Grzegorz Michalik
Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej 2019-05-16 11:54:04 Grzegorz Michalik
Plan zamówień publicznych 2019 2019-05-16 11:52:04 Grzegorz Michalik
Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie ferii zimowych 2019 r. 2019-01-23 12:27:00 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2018-11-30 12:57:01 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekr. świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiąg. wieku szkol. zamiesz. na terenie Dąbrowy Górn, w okresie wakacji letnich 2018r 2018-06-13 11:50:08 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przed osiągnięciem wieku szkol. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie ferii zimowych 2018r 2018-01-18 12:51:19 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2017-12-04 09:04:35 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie wakacji letnich 2017 r. 2017-06-05 14:16:42 Grzegorz Michalik
Plan zamówień publicznych 2017 2017-03-10 11:49:39 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie ferii zimowych 2017 r. 2017-01-03 13:43:13 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Góniczej 2016-12-01 14:52:47 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej 2016-02-02 08:07:57 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowania obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Gróniczej 2015-11-27 15:11:00 Grzegorz Michalik
Wykonanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną szaf systemu DSO przyłączem trójfazowym o mocy 15kW wraz z wykonaniem przedmiotowego przyłącza 2015-06-18 12:27:53 Grzegorz Michalik
Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie ośrodka przy ul. Żeglarskiej 34 w Dąbrowie Górniczej 2015-04-17 11:32:09 Grzegorz Michalik
Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla Hali Widowiskowo - Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej 2015-02-26 11:26:06 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej 2015-01-21 14:00:22 Dagmara Dratwińska - Dziak
Budowa infrastruktury obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej - Projekt Pogoria III 2014-12-18 13:53:04 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej 2014-01-24 14:30:13 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowania obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2013-11-29 10:42:30 Grzegorz Michalik
Remont parkietu w Hali Widowiskowo Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej Al. Róż 3 2013-05-17 08:28:01 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej 2013-02-05 11:24:15 Grzegorz Michalik
Dostawa oleju grzewczego do obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2012-12-13 10:52:03 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowania obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2012-11-29 08:35:58 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górniczej 2012-01-17 09:58:50 Grzegorz Michalik
Dostawa oleju grzewczego do obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2012-01-09 15:08:52 Grzegorz Michalik
Usługi ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowania obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2011-11-21 11:04:01 Grzegorz Michalik
Dostawa maszyny do konserwacji boisk syntetycznych dla Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 2011-09-26 13:50:59 Grzegorz Michalik
Dostawa profesjonalnej wykładziny sportowej na obiekt Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej 2011-09-16 14:13:13 Grzegorz Michalik
 Następne

Ilość wszystkich dokumentów w kategorii: 43
Ostatnio modyfikowany dokument w kategorii: Zakup usł. rekr. świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodz. szkolnej (szk. podst. i gimn.) oraz przed osiągn. wieku szk. zamieszkałej na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2019 r
Data modyfikacji dokumentu: 2019-06-10 12:04:45

Ilość odwiedzin kategorii: 85832
Wykonanie: NotaPress