Rejestr zmianWybierz kategorię dokumentów:

Tytuł Operacja Data wykonania Autor
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II [Dokument] Dodanie załącznika 2020-10-02 12:36:39 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-30 14:37:44 Grzegorz Michalik
formularz ofertowy (word) [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-29 14:43:16 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-29 14:39:57 Grzegorz Michalik
Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich oraz dzieci przed osiągn. wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej Dodał dokument 2020-09-29 14:38:55 Grzegorz Michalik
Odpowiedź na pytanie wykonawcy (3) [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-29 12:00:18 Grzegorz Michalik
Odpowiedź na pytania wykonawcy (2) [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-25 13:29:10 Grzegorz Michalik
Odpowiedzi na pytania wykonawcy (1) [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-24 14:51:26 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 15:11:37 Grzegorz Michalik
zał. nr 9 do SiWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 15:03:32 Grzegorz Michalik
zał. nr 8 - Przedmiar robót [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 15:01:34 Grzegorz Michalik
zał. do zał. nr 7 - rysunek A-1 [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 14:59:42 Grzegorz Michalik
zał. do zał. nr 7 - rysunek Z-1 [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 14:53:19 Grzegorz Michalik
zał. nr 7 do SiWZ - Opracowanie określające rodzaj i zakres robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 14:52:33 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2020-09-23 14:50:14 Grzegorz Michalik
Remont boiska "Orlik" przy Al. Zwycięstwa 29 w Dąbrowie Górniczej Dodał dokument 2020-09-23 14:49:06 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2020-08-06 14:26:58 Grzegorz Michalik
Informacja z art. 92 ust. 2 [Dokument] Dodanie załącznika 2020-08-03 13:37:53 Grzegorz Michalik
Informacja z otwarcia ofert [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-23 10:07:20 Grzegorz Michalik
zmiana treści SiWZ [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-14 13:35:18 Grzegorz Michalik
zał. 8/13 do SIWZ - proj. budowlany [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-14 11:44:59 Grzegorz Michalik
zał. 8/13 do SIWZ - proj. budowlany [Dokument] Ukrył załącznik 2020-07-14 11:44:05 Grzegorz Michalik
Ogłoszenie o zamówieniu [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 15:05:42 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 15:05:18 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Ukrył załącznik 2020-07-08 14:41:42 Grzegorz Michalik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 14:30:41 Grzegorz Michalik
zał. 10.8 do SIWZ - specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 14:21:17 Grzegorz Michalik
zał. 10.7 do SIWZ - specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 14:20:43 Grzegorz Michalik
zał. 10.6 do SIWZ - specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 14:20:25 Grzegorz Michalik
zał. 10.5 do SIWZ - specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót [Dokument] Dodanie załącznika 2020-07-08 14:20:01 Grzegorz Michalik
Poprzednie  Następne

Ilość wszystkich operacja: 543
Ostatnio modyfikowany dokument: Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2021r
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2021-06-01 14:59:00

Ilość wyświetleń strony:
Wykonanie: NotaPress