Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji letnich 2021r
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 22 2021-06-01 14:59:44
.pdf SWZ 25 2021-06-01 15:00:07
.pdf załącznik nr 4 do SWZ 21 2021-06-01 15:05:28
.pdf Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 10 2021-06-10 09:19:43
.pdf Informacje udostępniane po otwarciu ofert (art. 222 ust. 5 PZP) 8 2021-06-10 10:12:12

Wykonanie: NotaPress