Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Remont boiska "Orlik" przy Al. Zwycięstwa 29 w Dąbrowie Górniczej
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 74 2020-09-23 14:50:14
.pdf zał. nr 7 do SiWZ - Opracowanie określające rodzaj i zakres robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania 62 2020-09-23 14:52:33
.pdf zał. do zał. nr 7 - rysunek Z-1 44 2020-09-23 14:53:19
.pdf zał. do zał. nr 7 - rysunek A-1 39 2020-09-23 14:59:42
.pdf zał. nr 8 - Przedmiar robót 59 2020-09-23 15:01:34
.pdf zał. nr 9 do SiWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 58 2020-09-23 15:03:32
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 50 2020-09-23 15:11:37
.pdf Odpowiedzi na pytania wykonawcy (1) 62 2020-09-24 14:51:26
.pdf Odpowiedź na pytania wykonawcy (2) 47 2020-09-25 13:29:10
.pdf Odpowiedź na pytanie wykonawcy (3) 52 2020-09-29 12:00:18
.pdf Odpowiedzi na pytania wykonawcy (4) 35 2020-10-06 08:14:20
.pdf Odpowiedź na pytanie wykonawcy (5) 33 2020-10-06 08:15:34
.jpg zał. 1 do odpowiedzi na pytanie wykonawcy (5) 27 2020-10-06 08:17:32
.jpg zał. 2 do odpowiedzi na pytanie wykonawcy (5) 26 2020-10-06 08:18:01
.jpg zał. 3 do odpowiedzi na pytanie wykonawcy (5) 28 2020-10-06 08:18:29
.jpg zał. 4 do odpowiedzi na pytanie wykonawcy (5) 30 2020-10-06 08:18:54
.jpg zał. 5 do odpowiedzi na pytanie wykonawcy (5) 32 2020-10-06 08:19:23
.pdf Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. PZP 42 2020-10-08 11:25:26
.pdf Informacja z art. 92 ust. 2 24 2020-10-19 12:13:38
.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11 2020-10-27 14:52:50

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2020-09-23 14:49:06
Ilość wyświetleń dokumentu: 246
Rejestr zmian: Remont boiska "Orlik" przy Al. Zwycięstwa 29 w Dąbrowie Górniczej

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress