Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Remont parkietu w Hali Widowiskowo Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej Al. Róż 3
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.JPG załącznik nr 10 do SIWZ (a) 592 2013-05-17 09:04:17
.JPG załącznik nr 10 do SIWZ (b) 555 2013-05-17 09:04:53
.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 578 2013-05-17 13:28:08
.pdf załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roibót 1448 2013-05-17 13:29:44
.pdf załącznik nr 7 do SIWZ - założenia projektowe 619 2013-05-17 13:30:25
.pdf załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót 1569 2013-05-17 13:31:39
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 624 2013-05-17 13:35:08
.pdf wyjaśnienie treści SIWZ 638 2013-05-24 10:18:16
.doc formularze do edycji (WORD) 618 2013-05-24 10:23:03
.pdf wyjaśnienie treści SIWZ II 632 2013-05-28 09:51:55
.pdf zmiana treści SIWZ 632 2013-05-28 13:30:03
.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 541 2013-05-28 13:30:30
.pdf Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty 932 2013-06-06 12:13:21

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2013-05-17 08:28:01
Ilość wyświetleń dokumentu: 1795
Rejestr zmian: Remont parkietu w Hali Widowiskowo Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej Al. Róż 3

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress