Zamówienia publiczne

Tytuł dokumentu: Remont parkietu w Hali Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej - ZP04/CSiR/10 (II postępowanie)
Załączniki do pobrania:

  Tytuł załącznika Ilość pobrać Data dodania
.pdf Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - przedmiar robót 1038 2010-07-14 11:51:26
.pdf Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - opracowanie projektowe 767 2010-07-14 11:52:12
.pdf Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - strona tytułowa 626 2010-07-14 11:54:33
.pdf Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna 646 2010-07-14 11:55:17
.pdf Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część szczegółowa 665 2010-07-14 11:56:19
.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 881 2010-07-14 12:47:55
.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 774 2010-07-14 13:21:35
.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 765 2010-08-03 14:26:48

Autor dokumentu: Grzegorz Michalik
Data modyfikacji dokumentu: 2010-07-14 11:48:40
Ilość wyświetleń dokumentu: 2352
Rejestr zmian: Remont parkietu w Hali Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej - ZP04/CSiR/10 (II postępowanie)

Powrót do kategorii: Zamówienia publiczne

Wykonanie: NotaPress